Address:No. 3 Xingdong Road, Wangshan Industrial Park, Hengjing Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province

linkman:Jin Wei Quan

Tel:18913509221

Fax:0512-66553102

E-mail:jinweiquan_wst@163.com